Nekdanji vodilni

Nekdanji vodilni

Vodstvo društva skozi zgodovino.

Od ustanovitve . . . do druge svetovne vojne.

NAČELNIKI oz. POVELJNIKI (takrat je bila predsedniška in poveljniška funkcija združena)

Med leti  1888 – 1914 : Andre Pfeifer, Heinrich Witzler, Raimund Wiesler, Paul Vernik, Mathias Kropiunig, Josef Bregant, Anton Keber, Franz Primetz, Johann Stanitz, Josef Pfeifer.

Med leti 1914 in 1921 ni arhiviranih podatkov o funkcijah članov, ki so delovali v času prve svetovne vojne.

Med leti 1921 in 1927 sta bila načelnika: Pavel Vernik in Jožef Pfeifer ml., podnačelnika: Anton Rotmer in Franc Šantl, poveljniki čet in njihovi namestniki, pa so bili: Jožef Pfeifer ml, Jože Šantl, Franc Pristovnik, Jernej Kovač, Anton Pehar in drugi. Med leti so se člani menjavali v različnih funkcijah.

Žal v društvu nimamo podatkov od 1927 do konca druge svetovne vojne. Zagotovo pa je društvo v tistem času delovalo.

Od druge svetovne vojne, do danes

PREDSEDNIKI: Alojz Greif, Štefan Lorenčič st., Ludvik Lobnik, Franjo Lorenčič, Drago Černčec in Jure Šac.

POVELJNIKI: Viktor Semelbauer, Alojz Greif, Štefan Lorenčič st., Silvo Gaiser, Milko Fric, Franc Grašič, Franc Škofič, Stanko Pehar, Milan Kučer, Stanislav Planinšec, Drago Černčec, Stanislav Polajžar, Sebastijan Visočnik in Ilija Barišić.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *