Vodstvo

Vodstvo

Vodstvo

Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja 9 članov, nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, v katerem so trije člani. Gasilsko enoto, operativno jedro društva, vodi poveljnik s svojimi pomočniki (poveljstvo). Društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinska komisija), ki se je v dolgi zgodovini društva delovno sestalo le enkrat, kar pomeni, da se člani društva dobro zavedamo svojih dolžnosti, kakor tudi svojih pravic.

Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto, se pravi, organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine, vsakih pet let pa se voli člane odborov.

Upravni odbor 2018 – 2023
Stojijo: Drago ČERNČEC, Jure ŠAC, Tadej KLEP, Franc SLEJKO in Jure HICTALER
Sedijo: Sabina NOVAK, Nataša MURŠEK LUBANJŠEK, Manca ŠADL, Sanja SIMONIČ in Iris SAMASTUR

UPRAVNI ODBOR 2018 – 2023

ŠAC Jure, predsednik, GČ
ŠADL Manca, namestnica predsednika, GAS I.
KLEP Tadej, poveljnik, NGČ II.
HICTALER Jure, namestnik poveljnika, NGČ
SAMASTUR Iris, tajnica, GAS I.
MURŠEK LUBANJŠEK Nataša, blagajničarka, VGČ org. II.
SIMONIČ Sanja, vodja članic, GAS
SLEJKO Franci, vodja veteranov, GAS II.
HERCOG ROJS Nina, vodja mladine, NGČ

POVELJSTVO 2018 – 2023

KLEP Tadej, poveljnik, NGČ II.
HICTALER Jure, namestnik poveljnika, NGČ
BARIŠIĆ Ilija, podpoveljnik, NGČ I.
VERNIK Danijel, podpoveljnik, VG
SIMONIČ Sanja, pomočnica poveljnika za prvo pomoč, GAS
ŠADL Manca, pomočnica poveljnika za dihalne naprave, GAS I.
GLASER Karl, pomočnik poveljnika za vrvno tehniko, VG I.
KUGL Matej, pomočnik poveljnika za radijske zveze, NGČ
MATIJAŠKO Marko, glavni strojnik, orodjar, GAS I.
EKART Mario, gospodar, GAS I.

NADZORNI ODBOR 2018 – 2023

NOVAK Sabina, predsednica, GAS
BOLČIČ Božidar, član, /
LORBEK Mirko, član, GAS I.

DISCIPLINSKA KOMISIJA 2018 – 2023

RUS Robi, predsednik, GAS I.
MATAJIČ Maja, članica, GAS I.
FRAS Gregor, član, NGČ
PREDAN Tamara, nadomestna članica, GAS
KOBALEJ Klemen, nadomestni član, GAS II.