Požar ruševin – Hočko Pohorje

Požar ruševin – Hočko Pohorje