Druge storitve

Druge storitve

20 € / na izvoz vozila + 20 € / za vsako nadaljno uro dela
VOZILO 1 (VGV-1), VOZILO 2 (GVC 16/25), VOZILO 3 (GVC 24/50)

Ponudba zajema druge storitve, ki smo jih s svojim znanjem in tehniko sposobni opraviti.

POMEMBNO: Cena se lahko spremeni glede na zahtevnost opravila!

Add Comment