Odstranjevanje žuželk

Odstranjevanje žuželk

20 € / na izvoz vozila + 20 € / za opravljeno storitev

VOZILO 1 (VGV-1), VOZILO 2 (GVC 16/25), VOZILO 3 (GVC 24/50)

Odstranjevanje osjih in sršenjih gnezd (Čebel NE odstranjujemo)! 
POMEMBNO: Agent za zatiranje žuželk priskrbite sami!

Add Comment