Podiranje dreves

Podiranje dreves

150 € / na izvoz vozila + 20 € / za vsako nadaljno uro dela

VOZILO 1 (VGV-1), VOZILO 2 (GVC 16/25), VOZILO 3 (GVC 24/50)

 

Add Comment