Vaja ob mesecu požarne varnosti na Dom Miloša Zidanška

Vaja ob mesecu požarne varnosti na Dom Miloša Zidanška